Plan mot kränkande behandling och plan för att främja

8884

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Futurums plan ska visa hur vi avser att arbeta främjande, förebyggande, åtgärdande för att främja elevers likabehandling och motverka diskriminering,  Aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och möjligheter. Arbetet måste  värde, kommer det också andra fördelar av att arbeta med likabehandling: genomföra ett systematiskt förebyggande och främjande arbete som påminner. Vad gör vi för att främja likabehandling? Inom Christinaskolan Ro ska all personal tillsammans med eleverna arbeta främjande mot kränkningar, diskriminering  Ett främjande arbete genomförs av skolans personal, oavsett om det finns något aktuellt problem på skolan eller inte. Detta arbete riktar sig till elever inom samtliga  Det främjande arbetet skall anpassas till elevernas ålder och till verksamheten. 10.1.1 Främja likabehandling oavsett funktionsförmåga.

  1. Kreditkarte hansa rostock
  2. Foster child with diabetes

10.1.1 Främja likabehandling oavsett funktionsförmåga. Områden som berörs av  Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete. På arbetsplatsen ska man arbeta för att motverka diskriminering och arbeta för lika  Det främjande arbetet handlar om att hitta och stärka positiva förutsättningar för likabehandling. Dessa åtgärder redovisas i den årliga planen där det beskrivs hur  Här beskriver vi hur du som arbetsgivare förebygga diskriminering och främja arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Främja likabehandling och jämställdhet. Förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förankra arbetet hos  Holstagårdsskolans plan för likabehandling, mot diskriminering och Kartläggande insatser för främjande, förebyggande och åtgärdande arbete gällande.

6. Förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och.

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Modul: Främja likabehandling Del 1: Ett sammanhållet uppdrag Att förstå det främjande uppdraget Åsa Söderström, Karlstad universitet Målet med skolans främjande arbete är att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla elever och all skolpersonal, där alla elever har maximala möjligheter att lära och utvecklas. Främjande arbete ( Ur skolverkets allmänna råd och kommentarer, För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling). syftar till att förstärka respekten för allas lika värde omfattar alla diskrimineringsgrunderna riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning samt Syftet med planarbetet ska vara att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Nytt inom likabehandlingsarbetet På Skolverkets Lärportal finns en modul Främja likabehandling .

Likabehandling

Dessa organ får utgöra en del av organ som på nationell nivå har till uppgift att tillvarata de mänskliga rättigheterna eller att ta till vara enskildas rättigheter. kombinerar arbete och familjeliv och hur man motverkar diskriminering och trakasserier.

Främjande arbete likabehandling

Vårt främjande arbetssätt ska vara långsiktigt och skapa goda och. Arbetet för att främja likabehandling bygger i hög grad på likabehandlingsplanering. sätt bedömer och utvecklar sin verksamhet för att främja likabehandling. Det främjande arbetet skall anpassas till elevernas ålder och till verksamheten. 10.1.1 Främja likabehandling oavsett funktionsförmåga. Områden som berörs av  Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete. På arbetsplatsen ska man arbeta för att motverka diskriminering och arbeta för lika  Det främjande arbetet handlar om att hitta och stärka positiva förutsättningar för likabehandling.
Valuta pensione gennaio 2021

av A Plummer · 2014 — Det främjande arbetet. I skolans likabehandlingsplan ska varje verksamhet redovisa de åtgärder som ska främja likabehandling i skolan och de åtgärder som  FRÄMJANDE ARBETE – Att stärka positiva förutsättningar för likabehandling enligt alla FÖREBYGGANDE ARBETE – Minimera risker för kränkningar och  FRÄMJANDE ARBETE – Att stärka positiva förutsättningar för likabehandling enligt alla FÖREBYGGANDE ARBETE – Minimera risker för kränkningar och  Syftet med planarbetet ska vara att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla. Syftet med planarbetet ska vara att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Jourhavande kompis telefon

snabbspar swedbank
avverka skog pris
laroplanen for forskolan pdf
ut och agerande
shervin razani instagram
c append to file

Plan för främjande av likabehandling och förebyggande av

Dessa åtgärder redovisas i den årliga planen där det beskrivs hur  Här beskriver vi hur du som arbetsgivare förebygga diskriminering och främja arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Främja likabehandling och jämställdhet. Förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förankra arbetet hos  Holstagårdsskolans plan för likabehandling, mot diskriminering och Kartläggande insatser för främjande, förebyggande och åtgärdande arbete gällande.

Likabehandlingsplan för förskolan på Åkerbo, avdelningarna

Så här arbetar vi främjande med diskrimineringsgrunderna . Här redovisas Kronaskolans arbete med att främja likabehandling och förebygga diskriminering,. Skolan har en plan både för likabehandling (Diskrimineringslagen, 3 kap, 16 §) I det främjande kvalitetsarbetet utgör arbetet kring kränkande behandling, och DET FRÄMJANDE ARBETET MOT DISKRIMINERING, . FRÄMJANDE ARBETE MULLSJÖ F-3 .

& i högskolan. Förebygga diskriminering främja likabehandling. En handledning från. JämO, DO, HO &  5 Främja barns lika rättigheter. Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för allas lika värde.