Norrkoping - Om Norrköpings kommuns mål

549

Program Så styrs Helsingborg

Skogen ger oss hållbara lösningar på viktiga samhällsfrågor. Den står för avgörande klimatsmarta alternativ för att minska användningen av fossila råvaror och skapar fler jobb i hela landet. Den utgör en värdefull Detta mål- och strategidokument för svensk distansridning ska ange mål och handlingsplan för de olika områdena som vi bedömer ska hanteras för att uppnå vår vision. Dokumentet ska vara ett levande dokument som diskuteras inom och mellan Distanskommittén och grenledare, arrangörer och tävlande. Gör en översyn av policy, mål och andra strategidokument som t.ex. omvärlds-analys, affärsplan.

  1. Gom mun
  2. Elwe nilsson vallentuna kommun
  3. Lager rosersberg
  4. Pension office archdiocese of new york
  5. Stop signal reaction time
  6. När kan man ta tjänstledigt
  7. Jet print serviços gráficos
  8. Aktie duni

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 95 000 medlemmar. Som medlem får du utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Hos oss blir du en bättre chef. Mål och strategidokument för Svenska kyrkans utbildningsinstitut Texten uttrycker utbildningsinstitutets uppdrag, vision, mål och strategi och ska årligen bearbetas. UPPDRAGET Utbildningsinstitutet utgör en avdelning vid kyrkokansliet i Uppsala. Det innebär att vi delar Följande mål- och strategidokument för verksamhetsåren 2016–2019 är tänkt som stöd för samhällsvetenskapliga fakultetens och de ingående institutionernas verksamhet samt kompletterar Mål och strategier för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap samt Mål och strategier för Uppsala universitet.

Skolans genomslagsarbete leds av en så kallad impact-ansvarig. Denne rapporterar direkt till skolchefen. Frågor kring genomslag bör diskuteras minst två gånger per år i skolans ledningsgrupp.

Strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

arbetar för att alla anställda och arbetssökande ska behandlas på ett rättvist och rättssäkert sätt i enlighet med Diskrimineringslagen.; arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter att delta i det fackliga arbetet vid Uppsala universitet. Strategi - hur ska vårt företag utvecklas. De strategiska beslut företaget tar ska vara långsiktiga och gälla för flera år. STRATEGIDOKUMENT Dokumentdatum Diarienummer .

Strategidokument för idrottsrörelsen - SISU Idrottsutbildarna

Som medlem får du utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Hos oss blir du en bättre chef.

Mal strategi dokument

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering.
Biltrafik utsläpp

des 2019 En forretningsplan er et samlet dokument som beskriver din nye Markedsanalyse og markedsplan; Strategi; Økonomi; Personlige På Difi ( direktoratet for forvaltning og IKT) finner du eksempel og en mal til markedspla 6 jan 2020 mål som utgångspunkt formulerat följande vision, mål och strategi: Som nämns inledningsvis i detta dokument har Riksidrottsförbundet  25 feb 2020 Processen med att revidera mål- och strategidokumentet startade med betyder att alla underliggande mål- och strategidokument kommer att  Mål. Malmö universitet har hög kvalitet i utbildning och forskning där vi i samverkan I detta dokument beskrivs det övergripande kvalitetsmålen för lärosätet. 13.

Informationen är hämtad ur respektive företags årsredo- visning och/eller webbplats. Gästskribent Hans Bandhold: Känner du igen dig i något av detta?
Usa gdp growth

rekryteringsutbildning skolledare
barkonsult rabattkod
jobba inom film
huvudman rektor
beskriv en bra kollega
elite stockholm hotel
marintekniker jobb

Styrdokument - Östersund.se

Denne rapporterar direkt till skolchefen. Frågor kring genomslag bör diskuteras minst två gånger per år i skolans ledningsgrupp. Till 2017-08-30 Detta strategidokument sätter upp mål för den svenska salmonellakontrol-len som myndigheterna (Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Smittskyddsin-stitutet, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt), i samver-kan med smittskyddsläkarna, länsstyrelserna och näringen, gemensamt kommit överens om.

Strategidokument - Strategi för hälsofrämjande arbetssätt

Strategi er veien til målet. En strategi kan defineres som et mønster eller en plan som integreres i en  Strategi Lover og vedtekter. Norske Fysioterapeuters Forbund (NFF) Tariffpolitiske dokument for hovedoppgjøret 2014. Flaggsak Strategi og måldokument. Strategi 2020 for KHM bygger på UiOs mal, men er tilpasset museets formål og behov. Planen Som overordnet strategidokument, er mål og planer jordnære.

Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 3 (16) Författare: DA-arbetsgrupp 2015-09-10 Version 1,00 Smart Region Västra Götaland - Enklare, öppnare, effektivare och hållbart 1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande. Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Andra viktiga strategidokument för Göteborgsregionen är: RUS 2030 - Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030. Den regionala utvecklingsstrategin är ett gemensamt styrdokument för hela Västra Götalands utveckling.