GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS ENLIGT ADR-S

5647

SÅ HÄR LÄMNAR DU SMÅKEMIKALIER TILL FORTUM

Vi hanterar och packar stora mängder Farligt Gods och vår personal utbildas kontinuerligt inom dessa regelverk. Vilka uppgifter behöver vi? Uppgifter som behövs för att … Ofta gör man flera transporter av ungefär samma gods och mellan ungefär samma adresser. Då kan det vara praktiskt att återanvända en gammal deklaration och bara ändra några detaljer istället för att börja från noll varje gång. Navigera till den tidigare sparade godsdeklaration du vill utgå ifrån. Välj menyalternativet Redigera. Transporter av farligt gods styrs förutom av nationella även av internationella lagar och överenskommelser enligt följande: Sjötransporter: IMDG-koden samt Landsvägstransporter:ADR (VAK) Wasalineföljer de senaste versionerna av ovannämnda regelverk.

  1. Statisk och dynamisk spirometri
  2. Happy rugs
  3. Delfinernas sång björn melander
  4. Filosofie masterexamen
  5. Postlada kungsholmen

Bat DHL Express har lång erfarenhet av att skicka godkänt farligt gods. för vägtransporter – gäller i alla länder som har antagit ADR-konventionen i sin lagstiftning. 23 jun 2009 godsdeklaraTIon VId TransporT på Väg .. sporT aV farlIgT gods – adr‑s .

Försvarsmakten DEKLARATION – TRANSPORTDOKUMENT FARLIGT GODS/AVFALL Enligt ADR/ADR-S VERKSAMHETSOMRÅDE TEKNIK Upplysningar avfallsansvarig 0950-167 52 Kundtjänst AVA, fakturor 0950-167 07, 167 02 Avfall-, vatten- & avloppsenheten Avfallsanläggningen 0950-167 16 Hemsida www.lycksele.se 921 81 LYCKSELE Avsändare Transportör Mottagare Västra Götalandsregionens godsdeklaration för farligt gods enligt ADR-S, UN 3291, smittförande avfall. ADR checklista. ADR checklistan är det perfekta hjälpmedlet för dig som snabbt vill finna information om vad som gäller för ditt ämne när det transporteras på väg.

GODSDEKLARATION FARLIGT GODS - Miva

Miljöfarlig (vattenförorenande) vätska. ADR-lärareutbildning, Chalmers Tekniska Högskolas farligt gods kurser samt Dangerous Goods Management enligt SAP. Anpassade farligt godskurser enligt ADR 1.3 ges efter samråd med arbetsgivare. Säkerhetsrådgivare : Varje transportör eller avsändare av farligt gods, med några få undantag, är skyldiga att ha en säkerhetsrådgivare. reagerar farligt med varandra CV13 Om ämne läckt ut i fordon eller container, skall utrymmet rengöras.

Infosoc Rättsdata AB - www.infosoc.se

Fraktsedlar. Shippers Declaration(flyg) Multimodal DGD(sjö) Farligt Godsfraktsedel(inrikes vägtransport) CMR fraktsedel(utrikes vägtransport) Ibland ska godset skickas både med väg och sjö, då krävs både CMR och multimodal DGD. Vid transport av farligt gods som sker med flyg eller båt krävs det ofta ett "24-hour emergency telephone number". Med detta menas att på en godsdeklaration, Shipper´s Declaration (fly) och Multimodal Dangerous Goods Form (sjö) skall detta anges. The transport document can be exported to different formats, including PDF and Excel.You can edit Excel documents if necessary. The document is always kept up to date according to current ADR regulations without you having to do anything.

Adr farligt gods deklaration

För transporter av farligt gods tillkommer alltid extra avgifter. Deklaration för farligt avfall eller på annat sätt beskriver avfallet.
Willys jord

GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS – IFYLLES AV AVSÄNDARE. Farligt gods ja nej. Restprodukt. Transporttillstånd från Länsstyrelsen. Dnr ..

ADR-lärareutbildning, Chalmers Tekniska Högskolas farligt gods kurser samt Dangerous Goods Management enligt SAP. Anpassade farligt godskurser enligt ADR 1.3 ges efter samråd med arbetsgivare. Säkerhetsrådgivare : Varje transportör eller avsändare av farligt gods, med några få undantag, är skyldiga att ha en säkerhetsrådgivare. reagerar farligt med varandra CV13 Om ämne läckt ut i fordon eller container, skall utrymmet rengöras.
Avisita

fakturera utan foretag skatteverket
varför ska man ha luftrenare
kurs flyga drönare
hitta betyg grundskolan
lista over lander efter bnp

Transportvillkor NTEX

Godsdeklarationen ska innehålla total mängd farligt gods samt det beräknade värdet för varje transportkategori  restriktionskod. Kommentar. Deklarationsnu mmer.

ADR IMO Farligt godsdeklaration - PrintCMR

Mer om ADR-utbildningar. ADR står för ”European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”.ADR är ett regelverk inom EU-länder för hur du ska transportera farligt gods på väg.

16 okt 2010 7.6 Farligt gods-deklaration. ADR-reglementet säger i korthet att allt farligt gods , med vissa undantag, får transporteras internationellt på väg  4 Skriftlig instruktion, förklaring 4 SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER 5-8 Krav på godset 9 Miljöfarliga ämnen 9 Godsdeklaration ADR (väg) 10 Godsdeklaration  24 sep 2013 En del nyheter kring bestämmelserna om transport av farligt gods. De nya föreskrifterna har beteckningen MSB 2012:6 (ADR-S) respektive I vissa fall krävs emellertid inte godsdeklaration (t ex vid transport enligt r In Sweden, ADR-S is applied on road transport, RID-S on railway and the IMDG- code with sea transports. In port areas, all these three regulations intersect and  om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979). av transporten, den godsdeklaration som krävs eller motsvarande följesedel samt  7 aug 2012 Om den totala bruttovikten av farligt gods som är förpackat i Godsdeklaration för begränsad mängd krävs endast vid transport till sjöss. Tilläggsanvisningar för medlemmar i fordonsbesättningen om de farliga egenskaperna hos farligt gods efter klass och om åtgärder som beror på rådande   transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S.