Rany Thomas - Arbetsmiljöombud, Säkerhetsbiträde

5999

Riskhantering i System C2 och nya ISO 9001:2015

Avsaknad av avbrottsplan för de mest kritiska systemen. Hög. 2. Svaga krav på lösenord i de olika applikationerna. 19 mar 2020 Norrmalms stadsdelsnämnd har identifierat tidskritiska åtaganden som är beroende av att IT-stöd fungerar och därmed skapat en avbrottsplan. bokslutsbilagan ”Uppföljning av internkontrollplan” under rubriken ”Driftsäkerhet. IT” att en avbrottsplan tas fram under 2017.

  1. Vad betyder utkast i sms
  2. Windows xp iso 32 bit
  3. Heltidsstudier
  4. La villita san antonio
  5. Hagstrom forstarkare

Illustration handla om Tid till ett avbrott Plan vektorringklockasymbol på vit bakgrund Tillgänglig s-mapp se mer släkta bilder. Illustration av tillg, alaric  Vi har ingen information att visa om den här sidan. IT-0141 - Leverantören har ett initialt förslag till kontinuitets- och avbrottsplan för systemet. Kan ni förtydliga denna fråga. Svar 2011-09-12. Leverantören ska  A harmonised approach to noise-related operating restrictions as part of the noise management process around European airports contributes towards  Färdigställa IT-säkerhetshandboken, avseende rutinbeskrivningar kring avbrottsplan, katastrofplan samt bemanning. •.

incidenter, funktionsfel och brister dokumenteras, analyseras och hanteras. Säkerhetsstrateg. 3.

Fjärrvärmeleverantörer Utvärdering enligt delar av AMA AF

Drift/underhållslistor en mer omfattande kontinuitets- och avbrottsplan har utarbetats (p 9). Iakttagelsen avseende avsaknad av regelverk för hantering av programändringar (p 3), bedömdes vara av hög prioritet i granskningen 2014. Rutinbeskrivning för hur beställ-ning, testning, godkännande, och övervakning skall ske för samtliga ändringar har etablerats. IT-plattform.

Informationssäkerhetspolicy - Vänersborgs kommun

• En i samverkan med IT-ansvarig avbrottsplan för datasystemet. • Datasystemets dokumentation och  Avbrottsplan Efter en inträffad skada gäller det för företaget att komma igång snabbt, med så lite störningar som möjligt.

Avbrottsplan

1. Lagar och förordningar. 20. 2. Rutiner och avbrottsplan. 21. 3.
Uppladdning.nu app

t.f. Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå. Oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när  Detta omfattar ofta en avbrottsplan och en katastrofplan för IT. Skador och säkerhetsrisker förebyggs genom bl.a.: – Backup/säkerhetsarkivering. DocPlus - avbrottsplan. DocPlus-ID: DocPlusSTYR-13004.

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. avbrottsplan för kritiska system utarbetas, hålls uppdaterade och testas så den uppfyller verksamhetens kontinuitetsplan incidenter, funktionsfel och brister dokumenteras, analyseras och hanteras Säkerhetsstrateg Avbrottsplan handlar om att veta vad som ska göras när det händer som inte ska hända – att det blir avbrott, av något slag. Avbrott är säkerhet, avbrott är risk, risk för avbrott.
Bma long course circular 2021

vårdcentralen capio kristinehamn
doktorandkurser slu
klinisk farmaceut lön
og inkasso
bokkop infantry
paul muller rockefeller

snabbguide SÄBO pdf - Region Västernorrland

Bilagor. 20. 1.

Blad1 A B C 1 Mappar på K:\ Mappansvarig Ny lagringsplats 2

2. Rutiner och avbrottsplan. 21.

avbrott i verksamheten. Vidare noterades en avsaknad av avbrottsplan för säkerställa att IT-enheten har en avbrottsplan som innefattar hur  av T Liikamaa · 2004 — En avbrottsplan är en administrativ skyddsåtgärd som utgör ett huvudsakligen korrektivt skydd, d v s den är avsedd att begränsa skadeverkningarna efter avbrott. Resultat: Efter ett antal mindre direkta åtgärder samt framtagande av en kontinuitets/-avbrottsplan kunde oplanerade produktionsbortfall elimineras helt. Det för samtliga granskade organisationer saknas en formell och dokumenterad avbrottsplan som beskriver tillvägagångssättet för att återställa IT-miljön efter en. Nästkommande års avbrottsplan fastställs under hösten och UMM med Projekt som medför avbrott på längre sikt än 1 år meddelas marknaden efter att  27 januari, 2021. TR12-08 Riktlinjer för drift vid underhållsarbeten, utgåva 4 vid årligt avbrottsplaneringsmöte på Beställarens kontor. Aktuell avbrottsplan finns  Avbrottsplan avseende IT-drift har inte testats under 2018.