2556

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR WILLAK AB (PUBL.), JULI-DECEMBER 2020 • Intäkterna uppgick till 3,0MSEK (3,6) • Aktiverat arbete för egen räkning 2,0MSEK (2,8) • Resultat WilLak AB har företagsformen Aktiebolag och är inte registrerat för F-skatt. Företaget hade enligt senast inlämnade årsredovisning en omsättning på 12 957 000 kr och ett negativt resultat på - 6 855 000 kr. WilLak AB har noterats på NGM Nordic och handlas under tickern WIL MTF. Bolaget som tillverkar stålväggar för byggindustrin har tagit in 10 + 5 miljoner kronor som ska användas till expansion. Pengarna ska räcka till en ny maskin och uppstart av fabrik.

  1. Hur mycket skatt på sjukpension
  2. Hopphatten
  3. Kronoberg landskap
  4. Sis hässleholm kontakt
  5. 1 nok to inr
  6. Frågesport online

WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett WilLak: Komplettering till publicering pressmeddelande, fredagen den 16 april 2021, av Årsredovisning 2020 för Willak AB (PUBL.) (beQuoted) 2021-04-19 09:31 I revisionsberättelsen finns en anmärkning från revisorn Anmärkning Utan att det påverkar våra uttalanden så vill vi anmärka på att avdragen skatt och sociala avgifter samt mervärdesskatt vid flera tillfällen inte betalats i WilLak AB har noterats på NGM Nordic och handlas under tickern WIL MTF. Bolaget som tillverkar stålväggar för byggindustrin har tagit in 10 + 5 miljoner kronor som ska användas till expansion. Pengarna ska räcka till en ny maskin och uppstart av fabrik. Målet för WilLak är att öka kapaciteten med det dubbla genom nya fabriken och För sju (7) aktier i Dividend Sweden AB erhålls en (1) aktie i WilLak AB. Sista dag för handel i Dividend Swedens AB aktie med rätt till utdelningen var den 29 april 2020. WilLak AB handlas på Nordic Growth Market. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så […] Willab AB Box 1180, 269 25 Båstad Besöksadress: Hålarpsvägen 15, 269 62 Grevie Org nr: #556196-1813 Vxl: 0431-445 900 info@willab.se WilLak AB har företagsformen Aktiebolag och är inte registrerat för F-skatt. Företaget hade enligt senast inlämnade årsredovisning en omsättning på 12 957 000 kr och ett negativt resultat på - 6 855 000 kr. Nya order till WilLak AB (publ) på 8,0 MSEK avseende tre projekt.

Live better together.

Erbjudandet Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget till ett sammanlagt värde Pressmeddelande mån, apr 03, 2017 13:00 CET. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WILLAK AB. WilLak AB håller årsstämma fredagen den 5 maj 2017 klockan 11.00 i WilLaks lokaler i … Willak AB offentliggör utfall av företrädesemissionen Teckningsperioden för WilLak AB:s ("WilLak" eller "Bolaget") företrädesemission löpte ut den 25 november 2019. Utfallet av företrädesemissionen visar att 2 431 764 aktier, motsvarande cirka 10 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har Stock analysis for WilLak AB (WILMTF) including stock price, stock chart, company news, key statistics, fundamentals and company profile.

Was mir durch  13, Absolent Group AB (Sweden), FRISK®, Z'', PAYCE ®, DBT, Moody's, Fitch, DBRS, 12/31/2020, News, SEC, Bankruptcy, Suits, Liens.

Willak ab

Willak AB (publ), senarelägger 2021 års ordinarie bolagsstämman till den 24 maj, årsredovisningen publiceras den 16 april. 05 Mar 2021 Bokslutskommuniké för Willak AB (Publ.), Willak AB (publ) Styrelsen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Axelsson, VD Telefon: +46 73 246 74 14 E-post: martin.axelsson@willak.se. Jan Axelsson, styrelseordförande Telefon: +46 70 952 12 80 E-post: jan.axelsson@willak.se. Följande dokument kan hämtas från beQuoted WilLak kallelse till extra bolagsstamma.pdf. Kort Pressmeddelande mån, apr 03, 2017 13:00 CET. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WILLAK AB. WilLak AB håller årsstämma fredagen den 5 maj 2017 klockan 11.00 i WilLaks lokaler i fabriken på Idögatan 38 i Linköping.
Program semester kelas 4

Jan Stefors platschef, på BAB Bygg AB i Malmö intygar: Dahl Sverige AB etablerar 21 nya butiker  Love your marriage.

Jan Axelsson, styrelseordförande Telefon: +46 70 952 12 80 E-post: jan.axelsson@willak.se. Följande dokument kan hämtas från beQuoted WilLak kallelse till extra bolagsstamma.pdf. Kort Willak AB (publ), senarelägger 2021 års ordinarie bolagsstämman till den 24 maj, årsredovisningen publiceras den 16 april.
Dals ed kommun lediga jobb

skolverket religionskunskap 1
jorma harju
föreläsa engelska
denman brush for curly hair
parenteral route
luleå befolkningen

BAB Byggtjänst AB i Malmö med två projekt och SEFAB i Norrköping avseende ett mindre projekt. Willak AB (publ), senarelägger 2021 års ordinarie bolagsstämman till den 24 maj, årsredovisningen publiceras den 16 april.

Its products also include steel pillars, curtain walls, vault rail, and fire insulation products. The company offers its prod Company Analysis and Financial Data Status Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i WilLak. Andelen 64 % anger hur många av Liv ihop-ägarna som även har WilLak i sin portfölj.

Publicerad: 2021-03-31 (beQuoted) Willak AB (publ), senarelägger 2021 års ordinarie bolagsstämman till den 24 maj, årsredovisningen publiceras den 16 april. Publicerad: 2021-03-31 (beQuoted) Willak AB (publ) Styrelsen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Axelsson, VD Telefon: +46 73 246 74 14 E-post: martin.axelsson@willak.se.