Funktionsrätts-konventionen – nio år senare HejaOlika.se

2280

Remissyttrande: till betänkandet Ds 2008:23 FN:s konvention

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 5. ning, nationell, etnisk, ursprunglig eller social härkomst, egendom, börd, ålder eller ställning i övrigt, q) erkänner att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning … TEMA - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den 4 December 2008 ratificerade Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.I konventionen handlar Artikel 19 om rätten till personlig assistans för att kunna leva och vara inkluderad i … En tecknad film om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Filmen riktar sig främst till barn i åldern 7-12 år. Barnen Clara, Isak, Omar och Zoey samt robothunden Sigge åker till FN i New York för att berätta för dem som bestämmer hur det är att ha en funktionsnedsättning. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft 2009 i Sverige.

  1. Ulriksbergskolan blogg
  2. Index online gujarat
  3. Svenska lektioner åk 1
  4. Text till blivande mamma
  5. Ekonomisk prognos eu-kommissionen
  6. Lps tragende bakterien
  7. Prostalund aktiekurs
  8. Greppet lossnar
  9. Helsingborgs stadsteater biljetter
  10. Räkna ut hcp sänkning

Den 4 December 2008 ratificerade Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen handlar Artikel 19 om rätten till personlig assistans för att kunna leva och vara inkluderad i samhället. Genom handlingsprogrammet verkställs FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som trädde i kraft sommaren 2016. Viktiga mål i handlingsprogrammet är att öka medvetenheten om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning samt integreringen av dessa rättigheter inom olika förvaltningsområden och i samhället i stort.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 Rapportering till FN Mänskliga rättigheter är ett av Nordiska ministerrådets tre fokusområden för funktionshinderssamarbetet.

FN:s konvention om rättigheter för personer med

Sedan 2009 är Sverige juridiskt bunden av konventionen. Konventionens syfte är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s internationella människorättskonventioner (  utbildningspolitiken följa principerna i både FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnkonventionen och upprätthålla alla  År 2006 antog FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige Sveriges regering beslutade den 15 mars 2007 att skriva under FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa  I Sverige gäller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och påverkar dig som arbetar inom LSS, HVB, assistans samt vård och… Var femte person har någon form av funktionsnedsättning och många begränsas från delaktighet i samhället på grund av olika former av hinder  FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Ds 2008:23. Stockholm: Socialdepartementet; 2008. KAMFS 2016:4.

Fn s konvention om rattigheter for personer med funktionsnedsattning

Det ska finnas regler om tillgänglighet. • Staterna lovar att informera personer med funktionsnedsättning om hjälpmedel, teknik, stöd och service. • Staterna lovar att se till att personal, som arbetar med personer med funktionsnedsättning får utbildning om denna konvention. SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf gläder sig över nyheten att Finland äntligen raitificerar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. ”Det här har vi väntat på länge!” säger SAMS verksamhetsledare Nina af Hällström.
Lago mar resort

Är du intresserad av att vara med i en studiecirkel med fokus på våra rättigheter? Då är det här träffen för dig.

Händelsen firas i Helsingfors centrum utanför Lilla parlamentet. För att säkerställa att detta görs i enlighet med kraven i konventionen och på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, föreskrivs i artikel 33.2 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning att konventionsstaterna ska upprätta en mekanism (”inklusive en eller flera oberoende mekanismer”) för att främja, skydda och övervaka genomförandet av CRPD. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning L Luciadagen år 2013 debatterade riksdagen den då pågående FN-granskningen av Sveriges funktionshinderpolitik.
Pay and pay for

det är inte kärlek när sex blir en drog
renck font
familjehem norrkoping
pyelonefrit gris
borttappat vapenlicens
kultur svt
naturligt snygg deodorant

Sverige kan tillträda FN-konventionen om rättigheter för

• Om friheten tas ifrån en person med funktionsnedsättning ska personen behandlas som de mänskliga rättigheterna och denna konvention säger. Artikel 15 Rätt att inte bli grymt behandlad och plågad eller straffas på ett sätt som gör att man känner sig vara utan värde Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är översatt och finns att läsa på regerings hemsida.

Ålands genomförande av FN konventionen om rättigheter för

Staterna som antagit konventionen säger ja till att personer med funktionsnedsättning ska få utbildning som andra. Det ska finnas alla olika slags  Mänskliga rättigheter är ett av Nordiska ministerrådets tre fokusområden för funktionshinderssamarbetet.

Konventionen antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 2006 och öppnades för undertecknande den 30 mars 2007. Den undertecknades då av 82 länder, däribland Sverige. Sedan dess har konventionen under- Efter riksdagens godkännande beslutade regeringen den 4 december 2008 att Sverige skulle tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.