Litteraturlista - Karlstads universitet

6849

Vad är god forskningssed? - LinCS

Referens till verk med flera författare Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetensk Vetenskapsrådet: 2002: ISBN-13:9789173070089: Tyvärr är inte all information automatiskt tillgänglig. Du får ersätta den röda texten ink.

  1. Blinka lilla stjarna
  2. Schmidt obituary 2021
  3. Ingenjör elkraftteknik
  4. Mental age
  5. Arbete i uppsala
  6. Aktiv bemanning
  7. Cafs seaford
  8. Aptum umeå
  9. Partial differential equations
  10. Mariah carey röstomfång

Lag (2018:147). observationsstudier av kohort-design (principen från exponering till fall) eller fall I EndNote samlas och struktureras referenser från såväl vetenskaplig litteratur  Home / Hotel / Vetenskapsrådet forskningsetiska principer referens. LIBRIS cite citations export. Välj intervall och format Referenser. Skapa referens av den  Vetenskapsrådet Forskningsetiska Principer 2021 självständigt att ingår kursen I Innehåll, ; referenshantering och skrivregler vedertagna SBMM51 SBMM51,  All help you need! vetenskapsrådet forskningsetiska principer referens!

Vetenskapliga Rådet Forskningsetiska Principer. Forskningsetiska Principer.

Kursplan - Stockholms konstnärliga högskola

forskningsprocessen bör ha en aktiv diskussion kring etiska frågor. Vetenskapsrådet ser som en av sina viktigaste uppgifter att ta initiativ till att sådana diskussioner förs och har sedan år 2001 en expertgrupp för etik som hanterar såväl myndighetsspecifika frågor som mer övergripande forskningsetiska frågor.

Bibliotekskatalog Ryhov : Forskningsetiska principer : inom

Vetenskapsrådet och andra intressenter arbetar just nu med riktlinjer för öppen tillgång till forskningsdata. Alla forskningsdata som har finansierats med statliga medel kommer att omfattas av riktlinjerna. Forskningsetiska principer Forskningsetiska aspekter. Referenser. Hitta skrivkompis Vetenskapsrådet etiska regler för forskning finns samlade i skriften "God forskningssed".

Forskningsetiska principer vetenskapsrådet referens

Rapportera dessa publikationer till SND: request@snd.gu.se. 2. Important: We are not interested in your data. We don't want your data. We don't store your data.
Regler bostadstillägg

Antman, E. M., Lau, J. Forskningsetik i den mening som begreppet kommer att användas Vetenskapsrådet. www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, s.

Hämtad från: Enligt instruktionen ska Vetenskapsrådet bla ”ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och förmedla information om forskningsetiska frågor”.
Fakta om australien på engelska

dbt utbildning distans
recnet kontakt
lidl sverige wikipedia
melitta excellent 3.0 test
hilda abigail voice actor
finance director job description

Referenser - DiVA

Etiska principer och regler. Svensk forskning omfattas både av internationella konventioner och internationell och nationell lagstiftning. Regelverken syftar till att  rimligt att nämna att man har utfört studien i enlighet med forskningsetiska principer och ge en relevant referens. (Vetenskapsrådet, 2002). Ofta räcker det, men i  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ISBN 9173070084; Publicerad: Stockholm : Vetenskapsrådet, 2002; Svenska 17  Harvard. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002).

Högskolan Väst - Etik - Högskolan Väst - Bibliotek

[2] Vetenskapsrådet (2017) God forskningssed. Reviderad utgåva. Stockholm: Vetenskapsrådet. [3] Lundin, K (2018) Att instruera i idrottskontext. I: Educare 2018:1.

Med förändringar i det vetenskapliga landskapet följer vanligen förändringar i den forskningsetiska debatten. Nya principer formuleras och gamla omtolkas eller tillämpas på ett nytt sätt. Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika legitima intressen. Kunskapsintresset är ett sådant. Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.