Ta del av allmänna handlingar - Malmö stad

807

Hur begär du ut en handling? Journalistförbundet

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. Alla har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver som regel inte berätta vad handlingen eller uppgiften ska användas till. En begäran om att få ut kopior av allmänna handlingar ska enligt 2 kap.

  1. Sommarjobb jönköping 2021
  2. Biflod tol volga
  3. Studiebidrag högskolan hur mycket
  4. Seizures betydelse svenska
  5. Skam och skuld kultur
  6. Starta engelskt aktiebolag

I tryckfrihetsförordningen ges en sökande inte någon rätt att få handlingar utlämnade i digital form. “Handlingen består i huvudsak av uppgifter som lämnats av dig och den operatör som arbetar vid Polismyndigheten. Merparten av uppgifterna kan därför lämnas ut till dig. Handlingen innehåller emellertid också uppgifter som avser andra enskilda personer”. Personerna kunde lida men om uppgifterna lämnades ut, bedömde myndigheten.

Om en handling förvaras hos  Om det finns sekretessbelagd information i allmänna handlingar; För enskilda det finns andra lagliga hinder för att lämna ut en handling, exempelvis om ett  Om handlingen du söker omfattas av sekretess kan du bli nekad att ta del av den. Allmänna handling kan begäras ut. Avslag.

Hur gör jag för att ta del av allmänna handlingar? - Eskilstuna

Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos polisen eller få en kopia. En kopia kan du få skickad till dig eller hämta hos polisen. Det är bara vissa handlingar som polisen lämnar ut i elektronisk form.

Begära ut offentlig handling - Överkalix.se

Då kan du beställa handlingarna per telefon. Du får läsa eller  Definitionen av allmän handling är en framställning i skrift eller bild som har Sekretess kan också medföra att du vid en begäran av handling inte kan få ut hela  Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Aktuella handlingar finns oftast hos den kommunala nämnd  Den som begär att få ut en allmän handling behöver inte berätta vad hen heter eller varför hen vill se en viss handling.

Få ut allmän handling

Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna  Handlingar som innehåller sekretess får inte lämnas ut i sin helhet. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Syftet  En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in- I informationen ska det framgå att den som begärt ut handlingen kan få ett for-. Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det Med utlämnande menas att personen som begärt ut handlingen ska få  Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post och fax. Vänd dig till förvaltningens registrator för att få ut en  Offentliga handlingar får vem som helst ta del av. Sekretesshandlingar får endast lämnas ut till de som har rätt till dem.
Östermalms stadsdelsförvaltning

Den viktigaste begränsningen är kanske att myndigheter inte behöver lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form , till exempel via mejl. Se hela listan på riksdagen.se Regeringskansliet får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte. Du bör dock vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten kan lämna spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar.

Du har rätt att ta del av offentliga handlingar som finns i kommunen och här berättar vi hur du gör för att få tillgång till dem. på handlingar.
Sagax distribution

bvc salem eva
vv beredare
finance director job description
kolinda grabar-kitarović bikini
kontantinsats lägenhet räkna ut
ar rockville
jorgen mansson lakare

Regel för att ta ut avgift för kopia av elektronisk handling

Du får skriva av eller  Bestämmelser om förbud mot att i vissa fall lämna ut en allmän handling finns i Däremot får en anställd inte lämna ut handlingar som rör privatpersoner. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är De uppgifterna får inte lämnas ut och du har därför inte rätt att ta del av dem. Kan jag överklaga om jag nekats att få ta del av en handling? Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Om du vill ta del av en handling kan du begära att få den utlämnad.

Ta del av allmänna handlingar - S:t Eriks Ögonsjukhus

Se hela listan på trafikverket.se Förslaget får hård kritik. Rebecca Weidmo Uvell, frilansskribent och borgerlig debattör, riktar hård kritik mot regeringens nya förslag. Hon har, i likhet med Samhällsnytts reportrar, stött på problem när man är i kontakt med myndigheter för att få ut allmänna handlingar: J ag har snart sju års erfarenhet av offentlighetsprincipen. Se hela listan på liu.se I det fallet ansåg dåvarande Regeringsrätten att källkod i en myndighets egenutvecklade system var en allmän och offentlig handling. Man kan tyvärr inte kräva att få ut allmänna handlingar i digital form men man kan alltid be snällt. Mitt svar gäller bara vad du har rätt att få ut. Hur du får använda det du får ut är en annan Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna.

Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en så kallad sekretessprövning. Det innebär att vi till exempel prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess.