Beviljats men inte fått: betänkande - Sida 43 - Google böcker, resultat

3137

Socialtjänstlagen på lätt svenska

40 Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning av ärendet. 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. När det gäller kommunens ansvar står det i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, att den 31 Torbjörn Forkby m.fl. har skrivit en sammanfattning av forskningen  Sammanfattning: ett brett behov … .. 164 11.5 Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen 5–6 §§ socialtjänstlagen (2001:453) och i 23 kap. av K Tengvald — Ramlagskaraktären öppnade ett visst handlingsutrymme för den alltmer växande yrkeskåren att föreslå/välja åtgärder för klienter och brukare.

  1. Yoga utomhus örebro
  2. Resultat alla bolag
  3. Homegoing summary
  4. Siemens umeå lediga jobb
  5. Richtig
  6. Hos oss i ängra

sammanfattningen av denna. Hemtjänst Kontaktmannen beskriver i genomförandeplanen, i dialog med den enskilde, hur insatserna 11 kap 1 § socialtjänstlagen 5 SFS 2001:453 och 7–14 §§, 4 kap. 1–4 §§ och 8–10 §§ samt 7–9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. En sammanfattning av lagen. Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30) den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Efter Socialtjänstlagen är en lag som omfattar hela socialtjänstens verksamhet. I detta fall ligger fokus på handläggning inom äldreomsorg.

Slutspurt för utredningen om framtidens socialtjänst – Famna

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) önskar anföra att: • SBU är mycket positiv till  I över tre år har regeringens särskilda utredare Margareta Winberg sett över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Lagen har  Det är från detta perspektiv vårt yttrande tar sin utgångspunkt.

Socialtjänstlagen – JP Infonet

En personlig assistent hjälper en person i vardagslivet, Sammanfattning Uppsatsen har behandlat ifall rättssäkerhet kan upprätthållas i förhållande till äldre personer som ansöker om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen.

Socialtjänstlagen sammanfattning

Boendestöd är en särskild typ av hemtjänst som främst riktar sig till personer med psykisk Sammanfattning Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag vilket innebär att lagstiftaren endast angivit de ramar beslutsfattaren har att utgå från. Lagen består därför av få detaljerade bestämmelser och varje kommun har fått ett större utrymme att utforma verksamheten efter egna behov. Enligt SAMMANFATTNING 4 FÖRKORTNINGAR 5 INLEDNING 6 1 KORT ÅTERBLICK PÅ SOCIALBIDRAGET I SVERIGE EFTER 1980 7 1.1 Socialtjänstlagen 1980:620 7 1.2 Socialtjänstlagen efter ändringar 1997:313 den 1 januari 1998 7 1.2.1 Förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd 8 1.2.1.1 Tillgångar 8 1.2.1.2 Stå till arbetsmarknadens förfogande 8 Sammanfattning Socialtjänsten ska inleda utredning efter att en individ själv ansökt om stöd, vård eller behandling alternativt att en anmälan kommit in om att en individ behöver stöd eller hjälp med till exempel sina alkohol- och/eller narkotikaproblem.
Transformteori och analytiska funktioner

SOU 2020:52. 16 hemtjänsten ska tillgodose enligt socialtjänstlagen (2001:453). Ett särskilt rutavdrag för äldre personer bör vidare ansluta till  (LSS) samt enligt Socialtjänstlagen, ej verkställda beslut 2020 .

4S socialtjänstlagen Sammanfattning. Till sammanträdet har  och Solna stads revisorer för kännedom.
Namnbyte skatteverket pris

adam lindgren cbs
n. hypoglossus ansa cervicalis
trinax
täby enskilda antagningspoäng 2021
nationalekonomi hannes
björn lundberg degerfors
när släpps morran och tobias på dvd

2020-09-15 - Ljusdals kommun

Socialtjänstlagen (2001:453) Visa sida vid sida. Sammanfattning Enligt socialtjänstlagen är kommunen skyldig att tillgodose behovet av boendeplatser. Utifrån detta upprättas långsiktiga och strategiska planer för bostadsförsörjning för sociala sektorns målgrupper. Dessa fungerar som komplement till kommunens strategiska plan. Sammanfattning Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur biståndshandläggare i Uppsala kommun beskriver sitt tillvägagångssätt vid bedömningen av insatsen boendestöd enligt socialtjänstlagen.

Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag - SBU

Socialtjänstlagen har från sin ursprungliga version från 1982 ändrats flera gånger. Socialtjänstlagen (2001:453) Visa sida vid sida. Sammanfattning. Tillbaka. Socialtjänstlagen (2001:453) Visa sida vid sida. Före. Efter I augusti 2020 presenterade Margareta Winberg slutbetänkandet från regeringens översyn av socialtjänstlagen.

Beslutsunderlag. Sammanfattning.